Vis bakgrunnsbilde

Fellesnaust

Prosjektet «Tradisjonsbåtar i fellesnaust til folket» har som mål å:

1. Skapa lavterskel-møtestader mellom folk i ulike aldrar gjennom allment tilgjengelege fellesnaust som hyser nybygde tradisjonsbåtar
2. Fremja fellesskap, naturopplevingar, folkehelse og folkeopplysning gjennom fysisk aktivitet i naturen i tradisjonsbåtar

3. Vidareføra den UNESCO-oppførte kulturtradisjonen bygging og bruk av klinkbygde tradisjonsbåtar tilpassa moderne bruk.

 

Les meir i prosjektskildringa som du finn på denne linken