Vis bakgrunnsbilde

Programheftet 2017

Frist for innsending av materiell til programheftet var 10. mai, men du kan framleis registrera nye arrangement.

Send inn info via registreringsskjemaet eller på epost til kystsogevekene@hfk.no

Årets programhefte er tilgjengeleg frå omlag midten av juni.

Til programheftet trengst info om tittel, stad, dato, evt. klokkeslett, gjerne arrangør, gjerne hovudtrekk av programmet, evt nettside for arrangementet.

Dess meir Kystsogevekene får av info, dess meir kan det informerast om arrangementet i sosiale media, til presse og på nettsida www.kystsogevekene.no.

Bilete sender du på epost til kystsogevekene@hfk.no