kystsogvekene

Kontakt

Kjell Magnus Økland

Dagleg leiar Stiftinga Kystsogevekene

Les meir om han på www.kjellmag.no

 

Kontakt Stiftinga Kystsogevekene

+47 95 04 67 39

kystsogevekene@hfk.no

www.kystsogevekene.no

Org. nr.980 898 644

Bedriftsnr. 999 411 460

Kontonr: 3624.51.90357

 

Fakturaadresse:

Stiftinga Kystsogevekene

v/Kjell Magnus Økland

kystsogevekene@hfk.no

 

Postadresse:

Stiftinga Kystsogevekene

Postboks 7900

5020 Bergen

 

Kontoradresse:

Agnes Mowinckels gate 6, 7. etasje – link til Google Street View

5008 Bergen

 

Ta heisen opp til 6. etasje, gå ut til høgre og ta trappa opp ein etasje.

I 7. etasje skal du heilt til venstre.

(følg skilt med “Kontrollutvalet”, “Bedriftshelsetenesta” og “NDLA”)

Ring på i enden av gangen eller ring 95 04 67 39.