Vis bakgrunnsbilde
Program
Temadag om bøkring — 1600 Sveio Kystlag Kysttunet i Auklandshamn   Foredrag , Husflid og handverk , Utstilling


Sveio Kystlag inviterer til temadag om bøkring med aktuelle foredrag og servering av middag.

I år vil me retta fokuset på de ulike landbaserte arbeidsplassene som opp stod ifm. sildefiske. Det rike sildefisket fra 1808 til ca. 1870 skapte en rekke landbaserte arbeidsplasser i området vårt. Særlig i form av
bøkring, men og andre aktiviteter. Søndag 3. september vil me ha åpent hus på Kysttunet i Auklandshamn med utstilling av bilder og gjenstander, foredrag og servering av middag (hvalkjøtt).

 

Arrangementet er gratis for alle barn og voksne som ønsker å delta.

 

En bøkker eller tønnemaker er en håndverker som lager og reparerer tønner, fat og andre runde eller ovale kjørler av breie trestaver som holdes sammen av utvendige band av tre eller metall. Teknikken eller håndverket kalles bøkring. Det likner på lagging som er en egen teknikk for å lage kar og bøtter av staver.

Bøkkerens produkter var nødvendig emballasje for oppbevaring og transport av varer som vin og sild, og i enhver husholdning fantes flere typer kjørel laget av bøkkere.


Kysttunet i Auklandshamn