Vis bakgrunnsbilde

Bakgrunn

Sumaren 2016 publiserte Bergens Tidende eit intervju med Hanne Sophie Greve med tittelen «Vi må ta bedre vare på ord og uttrykk fra kysten». Dette avfødde ein serie artiklar og stort engasjement på nett kring dette temaet. I november 2016 møttest ein del personar for å drøfta kva som kunne gjerast kring dette og dette og seinare møter har leidd til eit offisielt oppstartsmøte på Litteraturhuset i Bergen 26. april 2017.
 

Bergens Tidende 22. juni 2016:

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Kystord-til-folket-630b.html

 

Bergens Tidende 18. juni 2016:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Molly-bur-pa-skykkjeskukkjen-826b.html

 

Bergens Tidende 16. juni 2016:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Nei_-no-skjin-da-Sja---dar-har-Andersn-jammen-santn-malt-pikken-sin-kvit-972b.html

 

Bergens Tidende 12. juni 2016:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Veit-du-kva-desse-kystorda-tyder-1046b.html

 

Bergens Tidende 12. juni 2016:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Ein-god-id-1081b.html

 

Bergens Tidende 10. juni 2016:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Vi-ma-ta-bedre-vare-pa-ord-og-uttrykk-fra-kysten-1161b.html