Vis bakgrunnsbilde

Kystordverket

Kystordverket har som mål å samle inn, dokumentere, systematisere og formidle terminologi fra tradisjonell kystkultur i Norge. Dei fyrste åra vert det nettbasert publisering, men om nokre år er det kanskje nok tilfang til å trykkja ei ordbok.