Vis bakgrunnsbilde

Styret

Styret i Hordaland Fylkeskystlag, frå venstre: Per Otto Svendsby (leiar), Eirik Ådnanes, Evy Bjørvik Dame, Kjell Magnus Økland, Claus Arvid Almås, Liv Bjerknes, Eivind Ø. Eriksen og Kjell Klemetsen. Gunnar Onarheim (ikkje til stades).

Navn

e-post

Telefon 1

 

Per Otto Svendsby (leiar)

perosve@online.no

92220895

 

Kjell Magnus Økland

kystsogevekene@hfk.no

kjellmag@gmail.com

95046739

 

Liv Berknes

liv.bjerknes@hotmail.com

90622504

 

Eirik Ådnanes

Eirik.adnanes@haugnett.no

90015016

 

Evy Dame

evy.Dame@hfk.no

97423267

 

Gunnar Onarheim

gu-onarh@hotmail.com

41633806

 

Claus Arvid Almås

molfridalmos@hotmail.no

48106461

Vara

Kjell Klemetsen

kjellklemetsen@gmail.com

47347322

Vara

Eivind Ø. Eriksen

eivind.o.eriksen@gmail.com

92446575

Vara