Vis bakgrunnsbilde

Programtips

Her finn du oversyn over utøvarar/artistar/kunstnarar eller andre aktørar som har teke kontakt med Kystsogevekene og som kan vera aktuelle for Kystsogevekene.

Cato og Claus - Kystsogeshow

Korinor

Jazz på Strilamål

Nicolay Leganger

Nordic Tenors

Johannes Kretschmer

Familieforetaket

Einar J. Selvik

Lotte Lefsebakeri

Lokal fiskar sel fisk frå båt ved kai?

Bergen og Omland Friluftsråd sine lokalitetar

Linkar til meir info kjem snart!