Vis bakgrunnsbilde

Programtips

Her finn du oversyn over utøvarar/artistar/kunstnarar eller andre aktørar som har teke kontakt med Kystsogevekene og som kan vera aktuelle for Kystsogevekene.

Cato og Claus - Kystsogeshow - sjå meir info på denne linken

 

Korinor

 

Jazz på Strilamål

 

Nicolay Leganger

 

Nordic Tenors

 

Johannes Kretschmer

 

Familieforetaket

 

Einar J. Selvik

 

Lotte Lefsebakeri

 

Lokal fiskar sel fisk frå båt ved kai?

Bergen og Omland Friluftsråd sine lokalitetar

Linkar til meir info kjem snart!